Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Denise Piza OHA - Portland | OHA | đường Cây sồi Ghế
Amber Henderson OHA - Portland | OHA | đường Cây sồi Phó Chủ tịch
Ayni Amir OHA - Portland | OHA | đường Cây sồi Thư ký
Doug Borresen OHA - Portland | OHA | Đường Oregon Thủ quỹ