Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Phillip Newman Portland | DHS | E Burnside - Cổng vào CW Ghế
Alan Smith Portland | DHS | Đại lộ 2ND Phó Chủ tịch
Amy Boget Portland | DHS | Tòa án thứ 78 Thủ quỹ