Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Joseph Coulter Thành phố Tigard - Hoạt động công trình công cộng Phó Chủ Tịch
Ann-Marie Anderson Thành phố Tigard - Thư viện Thư ký Thủ quỹ
Annie Greenwood-Sprague Thành phố Tigard - Thư viện Đại biểu Hội đồng chung